Våre tjenester

 • Lovpliktig revisjon
 • Frivillig revisjon
 • Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer
 • Særattestasjoner/revisorbekreftelser, f eks:
  • Momskompensasjon Lønnsrefusjoner Omsetningsbaserte leiekontrakter Prosjektregnskap Tilskudd Skattefunn Tingsinnskudd Kapitalnedsettelse Avviklingsregnskap
  • Momskompensasjon
  • Lønnsrefusjoner
  • Omsetningsbaserte leiekontrakter
  • Prosjektregnskap
  • Tilskudd
  • Skattefunn
  • Tingsinnskudd
  • Kapitalnedsettelse
  • Avviklingsregnskap
 • Interne kontrollrutiner - gjennomgang med forslag til forbedringer og effektivisering
 • Økonomistyring - rådgivning vedrørende rutiner for budsjettering og regnskapsrapportering for å sikre god økonomisk styring av bedriften
 • Skatteplanlegging - optimale løsninger innenfor gjeldende regelverk
 • Rådgivning knyttet til merverdiavgift
 • Valg av selskapsform
 • Omdannelser fra en selskapsform til en annen
 • Fusjon/Fisjon
 • Generasjonsskifte