Velkommen til JærRevisjon

JærRevisjon er et frittstående revisjonsselskap med kontor i Bryne sentrum.
Vi har betydelig erfaring innen revisjon og rådgivning fra de fleste bransjer i næringslivet, med hovedtyngde på mellomstore og små lokale bedrifter og organisasjoner.

Vårt mål er å yte revisjons- og rådgivningstjenester til lokale bedrifter i Sør-Rogaland, og å være en aktiv diskusjonspartner innenfor regnskap og skatt. Vi legger stor vekt på personlig kontakt og oppfølging av kundene, og ønsker å bidra med mer enn den lovpliktige revisjon.


Ta gjerne kontakt med oss på tlf eller mail for informasjon eller tilbud.

Kontaktskjema

hCaptcha